Skip to main content
News overview page
Nieuws, tips & achtergrond
Publicatiedatum
14.03.2024

Vestibulaire revalidatie in een CAR

Uitbouw van vestibulaire revalidatie in een centrum voor ambulante revalidatie: behandelmethoden en resultaten bij patiënten met een unilaterale vestibulaire hypofunctie.

Onze kinesitherapeut, Clara De Somer, deed in samenwerking met drie neus-, keel- en oorartsen verbonden aan het CAR, een onderzoek naar de behandelmethoden en resultaten bij patiënten met een unilaterale vestibulaire hypofunctie. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg op 27 februari 2024.

Lees hieronder een samenvatting van de resultaten

Vestibulaire revalidatie (VR) is aangeraden bij patiënten met een unilaterale vestibulaire hypofunctie (UVH) of areflexie als gevolg van inflammatoire, traumatische of andere oorzaken.

In deze studie beschrijven de auteurs de inhoud en de resultaten van individueel begeleide VR in combinatie met een thuisoefenprogramma bij patiënten die minstens 2 maanden na het ontstaan van de uitval startten met therapie.

Retrospectief werden de gegevens onderzocht van patiënten met een UVH van minimaal 25% op basis van calorisch onderzoek die in de periode van januari 2021 tot en met januari 2023 werden doorverwezen door een neus-, keel- en oorarts (NKO-arts).

De patiënten kregen individueel begeleide therapiesessies van 45 minuten in combinatie met een thuisoefenprogramma. Men gebruikte de volgende uitkomstmaten: ‘Dizziness Handicap Inventory’ (DHI), ‘Functional Gait Assessment’ (FGA), ‘Foam Stance Eyes Closed’ (FSEC), ‘Dynamic Visual Acuity Test-Non Instrumented’ (DVAT-NI) en comfortabele wandelsnelheid.

De studie includeerde 12 patiënten (9 mannen en 3 vrouwen) met een gemiddelde percentuele hypofunctie van 81% (6 rechts- en 6 linkszijdig), die minstens 2 maanden na de uitval startten met vestibulaire revalidatie.

Men vond klinisch relevante verbeteringen in de gemiddelde scores vóór en na vestibulaire revalidatie voor de DHI en FGA. Dit werd getoetst aan de hand van het ‘minimally clinically important difference’ (MCID) van deze testen. De gemiddelde scores van DVAT-NI en FSEC normaliseerden tot een leeftijdsadequaat niveau na vestibulaire revalidatie. Vestibulaire revalidatie zorgde voor een klinisch relevante verbetering in verschillende uitkomstmaten bij patiënten met een UVH.

Centra voor ambulante revalidatie (CAR) die onder meer gehoorrevalidatie aanbieden, vormen een geschikte setting voor VR. Desondanks zijn er ook een aantal uitdagingen waarmee men rekening moet houden bij de uitbouw van vestibulaire revalidatie in een CAR. 

Ben je benieuwd? Lees het volledige artikel.

Meer over evenwichtstherapie in Sint-Lievenspoort.

Ook interessant