Skip to main content
kind aan de tafel

Kinderopvang Klein & Wijs

Gedragen door een enthousiast team biedt Klein & Wijs kwalitatieve kinderopvang waarin elk kind, ongeacht zijn achtergrond of mogelijkheden, op eigen tempo en vanuit zijn eigen talenten mag openbloeien. Met ouders als partner en vanuit respect voor elkaar bouwen we een professionele werking uit

Vraag een vrijblijvende rondleiding aan

Alle info

Inclusieve kinderopvang

Bekijk deze tekst in Vlaamse Gebarentaal.

We kiezen bewust voor een inclusieve werking. Dat betekent dat er in onze kinderopvang zowel kinderen mét als zonder een specifieke zorgbehoefte opgevangen worden.

We hebben een bijzondere expertise opgebouwd wanneer het gaat over kinderen die doof of slechthorend zijn, kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen (autismespectrum stoornis, meervoudige problemen, vertraagde spraak- en taalontwikkeling,…).

Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de andere organisaties op de campus Sint-Lievenspoort.

Snel naar

Aanbod

Contactpersonen