Skip to main content

Privacy- en aansprakelijkheidsverklaring

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Sint-Lievenspoort. Elke bezoeker van deze website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden en beelden als eender welke andere vorm, wordt door Sint-Lievenspoort enkel als informatie ter beschikking gesteld. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Sint-Lievenspoort. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden.

Aansprakelijkheid

Sint-Lievenspoort kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens van welke vorm ook, zoals die vermeld staan op de website.

Logbestanden

Bij elk bezoek aan onze website worden je acties in logbestanden opgeslagen. Sint-Lievenspoort beperkt zich tot de standaard logfiles. Dit wil zeggen dat Sint-Lievenspoort enkel de basisinformatie opslaat in de logbestanden. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website te optimaliseren en te onderhouden.

Veiligheid

Op de website van Sint-Lievenspoort zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Je e-mailadres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. Onze website bevat links naar niet-Sint-Lievenspoortwebsites. Sint-Lievenspoort is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de verstrekte persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Links

De website van Sint-Lievenspoort bevat links naar andere websites. Sint-Lievenspoort oefent geen enkele controle uit over de boven genoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites.

Meldingen en aanpassingen

Sint-Lievenspoort behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze privacyverklaring te wijzigen.

Lees het volledige privacy statement.

Cookieverklaring