Skip to main content
Onderzoek & therapie

Multidisciplinair team (MDT)

kinderhandje zet gekleurde blokken op een toren.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de Integrale Jeugdhulp (IJH) voorzien een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en ‘niet rechtstreeks toegankelijke hulp ‘(minderjarigen) of ondersteuning en zorg (meerderjarigen). 

Het multidisciplinair team (MDT) maakt je dossier op voor het VAPH en IJH. Het is een team van specialisten uit verschillende disciplines. Op basis van een persoonlijk gesprek en resultaten van onderzoeken en behandelingen stellen ze een verslag op over je graad van handicap, participatieproblemen en de nood aan (extra) ondersteuning, dienen het in bij het VAPH of de Toegangspoort en volgen het verder op. 

Na goedkeuring van je dossier door het VAPH, heb je recht op de tegemoetkomingen.

Het MDT contacteren.

Infobrochure MDT meerderjarigen

Infobrochure MDT minderjarigen