Skip to main content
kinderen in de zetel in het groene huis

Schoolaanvullende opvang en verblijf

Kinderen kunnen in het MFC terecht voor schoolaanvullende opvang en verblijf, behandeling en begeleiding.

Hoe aanmelden in het MFC?

Alle info

Onze werking

Bekijk deze tekst in Vlaamse Gebarentaal.

We richten ons op kinderen van 2,5 tot maximaal 14 jaar die doof of slechthorend zijn en kinderen die een spraak- of taalontwikkelingsstoornis of autisme hebben.

We werken vooral met schoolkinderen van Sint-Lievenspoort omdat de geïntegreerde samenwerking met andere afdelingen van onze organisatie een meerwaarde betekent in de ontwikkeling van de kinderen.

In het MFC werken we met drie doelgroepteams, respectievelijk gespecialiseerd in doof- en slechthorendheid (DSH), spraak en taalontwikkelingsstoornissen (STOS) of autisme (ASS). Daarnaast hebben we een overkoepelend team nacht-/weekendwerking. Ondersteunende teams staan in voor extra zorg en ondersteuning.

De kinderen worden onderverdeeld in 12 leefgroepen volgens doelgroep en leeftijd. Alle leefgroepen worden benoemd met een kleur: het blauwe huis, het groene huis, het gele huis...

Ons team van opvoeders, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, audiologen, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en een medisch team met een arts, kinderpsychiater en verpleegkundigen staan samen in voor opvang, verblijf, behandeling en begeleiding van je kind en je gezin. Elk team werkt nauw samen met de therapeuten van het CAR en de leerkrachten van BuBaO .

Snel naar

Wat doen we?

 • Je kind kan op schooldagen in het MFC terecht voor voor- en naschoolse opvang.

  Je kind kan op schooldagen in het MFC terecht voor voor- en naschoolse opvang. 
•	Voorschools start de opvang vanaf 7.30 uur. Kinderen komen toe met de schoolbus of je kan je kind zelf brengen. Onze groepsopvoeders zorgen ’s morgens voor een rustige ontvangst en voor begeleid vrij spel. 
•	Over de middag eten de kinderen in de leefgroep een verse warme maaltijd uit onze eigen keuken of een lunchpakket dat ze van thuis mee brengen. Iedereen krijgt verse soep.
•	De naschoolse opvang is open tot 18.00 uur. De groepsopvoeders zorgen voor een aangepast activiteitenaanbod: gezelschapsspelletjes, buiten spelen... Heb je graag dat je kind hulp krijgt bij het huiswerk? De opvoeders voorzien ook huiswerkbegeleiding, op vraag van de ouders.
•	Op woensdagnamiddag organiseren we verschillende activiteiten, aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau. We amuseren ons binnen én buiten. We gaanop uitstap, koken, sporten, knutselen…. De schoolbus vertrekt op woensdag om 16.00 uur. Je kan je kind ook zelf komen ophalen tussen 16.00 en 18.00 uur.
•	De opvoeders creëren een veilig en zorgend klimaat met voldoende structuur waarbij de kinderen maximaal in hun ontwikkeling gestimuleerd worden. Alle teamleden beschikken over een grote expertise op vlak van de doelgroep waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

•	Naast de groepsdoelstellingen werken we met de individuele doelstellingen uit het handelingsplan van elk kind. 

•	Je kind wordt opgevangen in een leefgroep. Elke leefgroep telt gemiddeld 13 kinderen en is samengesteld op basis van leeftijd en doelgroep.

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Nieuws, tips & achtergrond

 • Shiny

  Nieuwscategorie
  Medewerkers
  Publicatiedatum
  14.04.2023
  Jonge vrouw met zwart haar en roze t-shirt speelt samen met een jongen met legoblokken.
 • Nurcan

  Nieuwscategorie
  Medewerkers
  Publicatiedatum
  21.02.2023
  Nurcan D