Skip to main content
Complexe leerstoornis

Lagereschoolkinderen

Tijdens het multidisciplinair onderzoek brengen we de sterktes en zwaktes in kaart. Het onderzoek kan ook leiden tot het stellen van een diagnose dyslexie of dyscalculie of een werkhypothese. Indien de dyslexie of de dyscalculie complex is, omdat het samengaat met een ander probleem, dan kan het kind in aanmerking komen voor revalidatie binnen het CAR.

Nieuws, tips & achtergrond