Skip to main content
News overview page
Nieuws, tips & achtergrond
Publicatiedatum
25.04.2023

Wat zijn executieve functies en hoe kan je ze trainen?

Volgt je kind therapie bij Sint-Lievenspoort? Dan gaat er onder meer aandacht naar het specifiek en op maat trainen van de executieve functie. Wat houdt dat precies in? 

Therapeute werkt met kind om groene houten schijf met onregelmatige vorm over een stok te schuiven

Wat zijn executieve functies?

Executieve functies zijn hersenprocessen. Ze zijn nodig om jezelf te beheersen en om je handelingen te sturen. De term komt van het Engels “to execute”, wat uitvoeren betekent. Dankzij de executieve functies kan je zelfstandig presteren en sta je sociaal sterk in je schoenen.

Hoe herken je zwakkere executieve functies?

Heeft je kind het lastig om huiswerk te plannen en taken te prioriteren? Is je kind impulsief? Lijkt het onhandig of te verdwalen in zijn hoofd? Heb je de indruk dat je kind zich niet of moeilijk kan concentreren? Heeft je kind last van woedeaanvallen? Dit kan wijzen op zwakke(re) executieve functies. Ook op sociaal vlak kunnen executieve functies een invloed hebben. Dit kan tot ruzies of discussies leiden met ouders, leerkrachten of vriendjes.

Hoe kan je de executieve functies van je kind trainen?

Loopt je kind school bij Sint-Lievenspoort of volgt je kind hier therapie? Bij een individuele therapie gaat er onder meer aandacht naar het specifiek en op maat trainen van de EF-vaardigheden van het kind.

Afhankelijk van de noden van het kind en de vraag van de omgeving, worden EF mee opgenomen in combinatie met andere doelstellingen (schoolse vaardigheden) of wordt de nadruk hoofdzakelijk op EF-training gelegd. Het ene is echter niet los te koppelen van het andere en beide kunnen perfect naast elkaar of zelfs samen aangeboden worden.

Aan de hand van vragenlijsten, ingevuld door de naaste omgeving of door het kind zelf, stelt de therapeut een therapiepakket op maat samen. Dit wil zeggen dat de zwakkere EF er uitgefilterd worden en hier intensief op gewerkt wordt. Afhankelijk van de uitkomst van deze observaties en/of vragenlijsten zal blijken welke aspecten grondiger aan bod moeten komen en met welke je best eerst begint. Als bepaalde EF heel zwaar uitvallen, is het aangewezen om hiermee te starten. De uitgangsbasis blijft dat het kind zich bewust wordt van zijn eigen executief functioneren.

We bieden momenteel groepstherapie aan voor kleuters en lagereschoolkinderen. Bij het samenstellen van de groepjes kijken we niet expliciet naar de leeftijd, maar eerder naar een combinatie van ontwikkelingsleeftijd en het niveau van executief functioneren. Zo komt het dat een groepje kan bestaan uit kinderen van het derde, vierde én vijfde leerjaar. We trachten de kinderen ook van elkaar te laten leren: het ene kind zal sterker zijn in de ene EF dan het andere kind. Het komt erop aan de kinderen zodanig te begeleiden dat ze efficiënt van elkaar oppikken en leren.

Om executieve functies te trainen zoals hierboven beschreven, hebben drie therapeuten een unieke, kindgerichte en concrete aanpak ontwikkeld voor jonge kinderen met zwakkere executieve functies: De kracht van de denkdieren.

Meer over De kracht van de denkdieren

Wand met tekeningen van dieren
De denkdieren toegepast in therapie

Ook interessant