Skip to main content
Baby's, kinderen en jongeren

Complexe leerstoornis

Jongetje met gestreepte trui leest een boek en volgt tekst met vinger

Een complexe leerstoornis is een ontwikkelingsstoornis die de lees-, schrijf- en rekenproblemen overstijgt omwille van een onderliggende ontwikkelingsproblematiek. 

Vaak is er ook sprake van aandachtsproblemen, sociaal-emotionele problemen, motorische problemen, coördinatieproblemen.

Tijdens het multidisciplinair onderzoek brengen we de sterktes en zwaktes in kaart. Het onderzoek kan ook leiden tot het stellen van een diagnose dyslexie of dyscalculie of een werkhypothese. Indien de dyslexie of de dyscalculie complex is, omdat het samengaat met een ander probleem, dan kan het kind in aanmerking komen voor revalidatie binnen het CAR.

Nieuws, tips & achtergrond