Skip to main content
News overview page
Nieuws, tips & achtergrond
Publicatiedatum
11.01.2023

Wereld STOS-dag

Op 18 oktober is het wereld STOS-dag. Op die dag zetten we onze kinderen met STOS in de spotlight. In de klas, leefgroep en therapie worden ze extra verwend. 

affiche met woordenbrij

Met een speciaal ontworpen flyer willen we ouders bewust maken van STOS. Dat is nodig, want er is te weinig aandacht voor. Toch heeft 5 à 7% van de kinderen in ons land ermee te maken. Mensen met een STOS hebben moeite met spreken en/of begrijpen van taal. Taal is voor hen een woordenbrij en mengelmoes. Hoe kan je helpen?

Pas de volgende tips toe

  • Pas de omgeving aan, bijv. zorg voor minder achtergrondlawaai.
  • Spreek het kind aan met de naam om de luistergerichtheid te vergroten. 
  • Spreek zelf duidelijk, traag en luid genoeg.
  • Gebruik korte, eenvoudige boodschappen in correcte zinnen.
  • Ga regelmatig na of het kind je begrepen heeft.
  • Geef het kind voldoende tijd om na te denken en om uit te spreken.
  • Leg geen nadruk op fouten, vraag niet dat een kind de uiting correct herhaalt.
  • Leg taal niet uit met taal maar gebruik alle communicatiekanalen: iconische gebaren, prenten, foto’s, bewegingen, ritme, melodie…
  • Zorg voor structuur en voorspelbaarheid.

Spreek erover

Met onze flyer hopen we een gesprek op gang te brengen thuis, op de bus… Want hoe vroeger een S/TOS ontdekt wordt, hoe sneller logopedisten de behandeling kunnen starten.

Spreek jij er ook over in je gezin of klas?

Ook interessant