Skip to main content
News overview page
Nieuws, tips & achtergrond
Publicatiedatum
25.01.2024

Scriptieprijs 2023 - de winnaars

In 2023 werd de Sint-Lievenspoort scriptieprijs opnieuw uitgereikt. Dit jaar was de doelgroep kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis aan de beurt.

Op 19 januari 2024 werd de prijs uitgereikt aan de winnaars. Ze krijgen elk € 500.

Vernieuwende taaldiagnostiek

Lut Willems (UGent, master logopedische en audiologische wetenschappen) kreeg de prijs voor haar masterproef Dynamisch onderzoek bij meertalige kinderen - effect van test-teach-retest protocol op de Nederlandstalige narratieve vaardigheden van meertalige kinderen.

Lut legt uit waarom ze voor dit onderwerp koos. “De traditionele taaldiagnostiek voor deze doelgroep is ontoereikend. Het aspect om zelf een protocol uit te werken en te testen, sprak me enorm aan. Dit type van diagnostiek was me initieel vrij onbekend, wat me alleen maar extra prikkelde om er meer over te weten te komen.”

“Binnen mijn onderzoek kreeg elk kind een taalinterventie (therapie) en werden de vertelvaardigheden voor en na deze interventie vergeleken met elkaar. Meertalige kinderen zonder een taalstoornis bleken in het algemeen een groter effect te ondervinden van deze interventie dan meertalige kinderen mét een taalstoornis. Deze methode is dus veelbelovend om een taalstoornis bij meertalige kinderen beter en accurater te diagnosticeren.”

Het onderzoek is een van de eerste (kwantitatieve) studies in Vlaanderen rond dynamische taaldiagnostiek bij meertalige kinderen in het Nederlands.

Doebox voor kinderen met DCD en beperkt taalbegrip

De prijs voor de bachelorproef ging dit jaar naar Britt Martens, Anneleen Vervaet, Yana Van der Eecken en Rune Potier (Artevelde Hogeschool, bachelor in de ergotherapie). Samen maakten ze een DCD-doebox voor hun eindwerk DCD-doebox: Psycho-educatie voor kinderen met een beperkt taalbegrip.

Omdat ze alle vier graag met kinderen werken, en een van hen zelf DCD (Development Coördination Disorder – coördinatie-ontwikkelingsstoornis) heeft, waren ze meteen geïnteresseerd om hiermee aan de slag te gaan. Ook het creatieve van de opdracht was helemaal hun ding. “Hulpmiddelen voor kinderen met DCD en een beperkt taalbegrip zijn in de praktijk moeilijk te vinden,” stelden ze vast. “Met onze doebox vullen we dit hiaat op. De doebox omvat een strip en werkbladen waarbij korte, eenvoudige zinnen gevisualiseerd worden. Dit maakt taal toegankelijk voor deze kinderen. De begeleider kan de behandelde thema’s achtereenvolgens of afzonderlijk gebruiken, in functie van de noden. Dat maakt de doe-box bijzonder veelzijdig.

De masterproef bevat accenten die we ook in het werkveld belangrijk vinden en de doebox van de bachelorproef is vlot te integreren in onze werking.

Delphine, voorzitter van de jury

Delphine Van Bastelaere, voorzitter van de jury, onderstreept het belang van deze scripties voor Sint-Lievenspoort. “De masterproef bevat een aantal accenten die we ook in het werkveld belangrijk vinden om te duiden naar ouders en medewerkers. Ik denk dan vooral aan de interactie met ouders, broers, zussen…”

“De bachelorproef biedt een antwoord op een actuele vraag vanuit het werkveld. De doebox is vlot te integreren in onze werking in de leefgroep, klas, therapie en ook thuisbegeleiding. Bovendien bestaat de doebox zowel uit fysiek als digitaal materiaal waardoor hij op maat van het kind en van de afnemer kan worden aangepast.”

“Ik ben zeer vereerd deze prijs te mogen ontvangen,” glundert Lut. “Ik zou hiermee graag investeren in therapiemateriaal en interessante bijscholingen, bij voorkeur rond meertaligheid natuurlijk!”

De 4 winnaars van de bachelorproef willen het geld investeren om hun doebox verder uit te werken. “Er zijn nog aanpassingen en verdere testen van het prototype nodig. Het prijzengeld komt goed van pas om deze verdere stappen te nemen en nadien de box op de markt te brengen.”

We wensen de winnaars heel veel succes met hun verdere plannen!

Volgend jaar wordt de Scriptieprijs Sint-Lievenspoort opnieuw uitgereikt. Dan is het de beurt aan de doelgroep kinderen met een autismespectrumstoornis.

Houd onze website en Facebook-pagina in de gaten om te weten wanneer je kan inschrijven.

Ook interessant