Skip to main content
News overview page
Nieuws, tips & achtergrond
Publicatiedatum
20.02.2023

Sint-Lievenspoort scriptieprijs 2022 – de winnaars

In 2022 organiseerden we opnieuw in samenwerking met de Associatie Universiteit Gent de Sint-Lievenspoort Scriptieprijs.

Met deze Scriptieprijs bekronen we scripties die een meerwaarde kunnen betekenen voor onze werking en onze doelgroepen. De doelgroep die dit jaar in de kijker stond: dove/slechthorende kinderen/jongeren/volwassenen.

Op 19 januari 2023 werd de prijs uitgereikt aan de winnaars. Ze krijgen elk € 500.

Objectieve diagnose van verborgen gehoorverlies

Pauline Devolder, (UGent, master logopedische en audiologische wetenschappen) kreeg de prijs voor haar masterproef Improved cochlear synaptopathy diagnostics using EEG measurements with fluctuating sounds (vrij vertaald: Objectieve diagnose van 'verborgen gehoorverlies' aan de hand van EEG-metingen)

“Ik koos dit onderwerp omdat het technische aspect me aansprak”, vertelt Pauline. “De samenwerking met ingenieurs vond ik een uitdaging. Het onderwerp is nieuw en kwam amper in de opleiding aan bod. Hidden hearing loss, verborgen gehoorverlies, komt voor bij volwassenen tussen 40 en 60 jaar en personen die vaak aan lawaai werden blootgesteld. Deze personen hebben moeite om spraak te verstaan in achtergrondlawaai, maar hebben een normaal audiogram, waardoor hun gehoorverlies moeilijk te diagnosticeren is. Met de EEG-methode worden elektrodes geplaatst op het hoofd terwijl de patiënt in rust is. Zo wordt het gehoor objectief in kaart gebracht. Op basis van de testresultaten willen we later ook hoorapparaten kunnen instellen.”

Muziek als hulp voor kinderen met gehoorverlies

Jade Ameel, Marie Geerts en Cato Lippens (Artevelde Hogeschool, bachelor in de logopedie en audiologie) kregen samen de prijs voor hun bachelorproef Het stimuleren van de talig-cognitieve ontwikkeling van kinderen met gehoorverlies. - Het stimuleren van Theory of Mind en executieve functies bij kinderen met gehoorverlies aan de hand van leesboeken en (kinder)liedjes.

“Wat ons vooral boeide in dit eindwerk is dat we aan het einde een product konden afleveren waar we trots op zijn”, verzekeren de drie studentes. “Niet iedereen denkt aan muziek bij gehoorverlies, dus het was interessant om daarmee iets te doen. Het vernieuwende aan ons eindwerk is dat het concreet materiaal biedt dat zo in therapie kan gebruikt worden. Theory of mind en executieve functies zijn heel vaag, maar wij hebben dit geconcretiseerd in praktisch toepasbaar materiaal met liedjes en spelletjes per leeftijd. Het kan ook gebruikt worden voor kinderen zonder gehoorverlies.”

We waren onder de indruk van de masterproef en de bachelorproef is direct inzetbaar in onze organisatie

Ine, voorzitter van de jury

“Beide scripties zijn heel interessant voor Sint-Lievenspoort”, laat Ine Accou, voorzitter van de jury weten. “We waren onder de indruk van de masterproef. Hoewel het een niche in het grote domein van gehoorverlies beslaat, betekent het een grote stap vooruit om verborgen gehoorverlies vast te stellen. We vinden dit zeer relevante evoluties en moeten hierin meezijn.”

“De bachelorproef is direct inzetbaar in onze organisatie. Hij bevat een zeer praktische uitwerking van de theorie aan de hand van oefensessies. Leerkrachten, opvoeders, thuisbegeleiders en therapeuten kunnen er direct mee aan de slag. Eigenlijk gebruiken ze de oefeningen al.” besluit Ine enthousiast.

De studentes zijn heel fier met hun prijs. “Dankzij de prijs maak ik meer kans om een beurs binnen te halen voor mijn doctoraat en buitenlandse ervaring op te doen”, weet Pauline al zeker. Jade, Marie en Cato moeten er nog even over nadenken. “Misschien koop ik er later therapiemateriaal mee”, overweegt Cato. “Maar het leukste is dat we gewonnen hebben.”

Volgend jaar wordt de Scriptieprijs Sint-Lievenspoort opnieuw uitgereikt. Dan is het de beurt aan de doelgroep spraak- en taalontwikkelingsstoornissen.

Houd onze website en Facebook-pagina in de gaten om te weten wanneer je kan inschrijven.

Ook interessant