Skip to main content
Onderzoek & therapie

Verstandelijke beperking

Therapieoefening waarbij balkjes en balletjes in de juiste volgorde moeten worden gelegd.

Kinderen met een mentale beperking ontwikkelen zich op vlak van denken en op sociaal vlak trager en onder het niveau van de leeftijdsgenoten.

We spreken van een mentale beperking als het intelligentiequotiënt lager is dan 70.

In ons centrum kan je terecht voor onderzoek en behandeling op peuter- en kleuterleeftijd (0-8 jaar). Wij doen geen onderzoek en behandeling bij lagereschoolkinderen.

Als je twijfels hebt omtrent het ontwikkelingsverloop van je kind, dan kan je best advies inwinnen bij de huisarts, de leerkracht, een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) of in een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR).

Met een ontwikkelingstest of een intelligentietest bepalen we het IQ.

Tijdens de baby-, peuter- en kleuterleeftijd zijn kinderen heel ontvankelijk voor stimulatie. Door tijdig in te grijpen kunnen we een ontwikkelingsachterstand verminderen en de weerslag in het dagelijkse leven beperken of vermijden.

Meer over verstandelijke beperkingen