Skip to main content
Baby's, kinderen en jongeren

Verstandelijke beperking

Meisje met twee vlechtjes zet blokken in elkaar van groot naar klein.

Kinderen met een mentale beperking (IQ <70) ontwikkelen zich op vlak van denken en op sociaal vlak trager en onder het niveau van de leeftijdsgenoten. Er zijn vaak problemen in communicatieve, sociale en relationele vaardigheden, motorische ontwikkeling en het functioneren in het dagelijkse leven.

Tijdens de multidisciplinaire therapie worden alle aspecten van de ontwikkeling gestimuleerd.