Skip to main content
Onderzoek & therapie

Hoe verloopt een revalidatietraject?

Jongetje met cochleair implant

Aanmelding

Je hebt een doorverwijzing van een arts nodig om onderzoek in het CAR te starten. Bij aanmelding stelt een intakecoördinator je een aantal vragen. Zo weten we of je hulpvraag in aanmerking komt voor een multidisciplinair onderzoek in het CAR. Zo ja, nodigen we je (na een eventuele wachttijd) uit voor een eerste gesprek bij de revalidatiearts en maken we concrete afspraken voor de verdere planning van de onderzoeken.

Revalidatieprogramma

Het behandelteam kan bestaan uit audiologen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, artsen, maatschappelijke werkers, psychologen, psychologische consulenten en orthopedagogen. Ze werken samen met jou, de zorggebruiker, maar ook met je omgeving (partner, ouders, grootouders, leerkrachten, CLB, jeugdleider, voetbalcoach…).

Als ouder ben je een volwaardig lid van het team. Samen met jou bouwen we aan de toekomst met één doelstelling namelijk zonder hulp goed functioneren en participeren in alle situaties: thuis, op school, op het werk, bij familie, vrienden, in de jeugdclub…

Therapie kan alleen (individueel) of in een groep. Je kan als ouder meekomen naar de therapie of alles volgen via een heen-en weerschriftje of een woordje uitleg van de therapeut.

We nodigen je regelmatig uit om samen met het behandelteam het individueel behandelplan te bespreken en bij te sturen.

Wat verwachten we van jou?

Het revalidatieprogramma is beperkt in de tijd. De duur is voor iedereen anders.

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat de therapie zo weinig mogelijk wordt onderbroken. Daarom loopt de therapie ook door in de schoolvakanties.

Kom altijd stipt naar de therapie. Bel of mail ons op tijd bij ziekte of verlet met gegronde reden. Starten met revalidatie is een grote inspanning, een engagement. Praat erover indien je hierover een vraag hebt. Wij staan altijd klaar om te luisteren en samen naar een oplossing te zoeken.

Aanmelden

Meer info over het CAR