Skip to main content
Afdelingen

Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR)

therapeute en kind communiceren in gebarentaal

Het Centrum Ambulante Revalidatie (CAR) Sint-Lievenspoort staat in voor gespecialiseerd en multidisciplinair onderzoek en therapie voor personen van alle leeftijden met een communicatiebeperking in de regio Oost-Vlaanderen.

Onze therapeuten werken vanuit een multidisciplinaire aanpak. Na onderzoek en diagnose stellen ze samen met jou een behandelplan op gebaseerd op jouw specifieke noden. Neus-keel-oorartsen, kind- en jeugdpsychiaters, audiologen, logopedisten, psychologen, ergotherapeuten en kinesisten werken samen om je te helpen je moeilijkheden in het dagelijkse leven te overbruggen en je ontplooiingskansen te vergroten.

Heb je een hulpvraag rond gehoor? Dan kan je terecht bij onze audiologische dienst. Ze zijn er om te helpen bij specifieke vragen rond gehoor: een hoortest, hoorapparaten, hoorhulpmiddelen, gehoorbescherming… Verder hebben we gespecialiseerde teams voor tinnitus en evenwichtsstoornissen.

Het multidisciplinair team van het CAR helpt je bij het opstellen van je dossier bij het VAPH om concrete hulpvragen te motiveren bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Partners

Het CAR Sint-Lievenspoort is erkend en gesubsidieerd door het RIZIV en door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 

Het multidisciplinair team (MDT) is erkend door het VAPH voor het opstellen van een dossier om concrete hulpvragen te motiveren voor personen met een handicap.

Het CAR is door Kind en Gezin erkend als referentiecentrum voor onderzoek en vroegtijdige hulpverlening aan baby’s met een gehoorverlies en het gezin.

Het CAR is lid van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie.

De audiologische dienst is partner van Hoorexpert.

Directeur: Annemie Patyn

Dagelijks bestuurder: Karen De Waele

Het CAR contacteren

Onderzoek & therapie Hoorapparaten & hoorhulpmiddelen