Skip to main content
Onderzoek & therapie

Complexe leerstoornissen

Op de voorgrond staat een geel bakje met waskrijtjes. Op de achtergrond is een jongen met gestreepte trui aan het kleuren

Kinderen met een complexe leerstoornis ondervinden naast de moeilijkheden met lezen, spelling en/of rekenen, ook ernstige problemen op andere gebieden en activiteiten in het dagelijkse leven zoals: motoriek, visuele/auditieve perceptie, visueel-ruimtelijk inzicht, spraak en taal, aandacht en concentratie, geheugen, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerstoornis kan ook deel uitmaken van een bredere problematiek zoals ADHD en/of autisme.

Tijdens het multidisciplinair onderzoek brengen we de sterktes en zwaktes in kaart. Ook de executieve functies worden hierbij onderzocht. Het onderzoek kan eventueel leiden tot de diagnose dyslexie of dyscalculie of een werkhypothese. Is de dyslexie of de dyscalculie complex, omdat het samengaat met een ander probleem, komt je kind in aanmerking voor revalidatie binnen het CAR.

De behandeling gebeurt door een multidisciplinair team dat bestaat uit een logopedist, een ergotherapeut, een kinesitherapeut, een psycholoog of psychologisch consulent, een orthopedagoog, een revalidatiearts. Wij werken nauw samen met de leerkracht, CLB, ouders, grootouders…

Meer over complexe leerstoornissen