Skip to main content
Kinderdagverblijf

Opvolging van de kinderen

We vinden het erg belangrijk om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen goed op te volgen. Dit doen we via ons eigen kindvolgsysteem “Klein & Wijsje”. De kinderbegeleiders observeren op regelmatige momenten op basis van dit systeem. Op die manier wordt een “Klein & Wijsje” van de kinderen gemaakt, dat we met de ouders bespreken.