Skip to main content
kind speelt met knuffel

Inschrijven kinderdagverblijf

Alle info

Kinderdagverblijf Klein & Wijs

Het kinderdagverblijf biedt dagopvang aan 108 baby’s en peuters vanaf de geboorte tot ze naar school gaan. We zorgen dat elk kind op een warme, veilige en stimulerende manier opgevangen wordt. Elk kind wordt benaderd vanuit zijn eigenheid, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Onze begeleiders hebben een ruime ervaring en brede deskundigheid rond de opvoeding en begeleiding van jonge kinderen. Kinderen worden gestimuleerd in alle aspecten van hun ontwikkeling. Wij zijn een inclusief kinderdagverblijf. Dat betekent dat ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte welkom zijn. We geven u graag een zicht op onze manier van werken en over hoe u kan inschrijven. U vindt alle praktische informatie op een rijtje. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u nog vragen heeft.

Snel naar

Onze leefgroepen

Onze werking

  • Wij vinden het erg belangrijk om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen goed op te volgen.

Inclusieve opvang

We kiezen bewust voor een inclusieve werking. Dat betekent dat er in ons kinderdagverblijf zowel kinderen mét als zonder een specifieke zorgbehoefte opgevangen worden.

We hebben een bijzonder expertise opgebouwd wanneer het gaat over kinderen die doof of slechthorend zijn, kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen (autismespectrum stoornis, meervoudige problemen, vertraagde spraak- en taalontwikkeling,…).

Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de andere organisaties op de campus Sint-Lievenspoort.

Openingsuren

maandag 7u15 - 18u30
dinsdag 7u15 - 18u30
woensdag 7u15 - 18u30
donderdag 7u15 - 18u30
vrijdag 7u15 - 18u30

Afwezigheid

Verwittig de leefgroep van uw kindje vóór 08.00 uur als je kind niet naar de opvang kan komen. 

Contactpersonen

info

Nieuws, tips & achtergrond