Skip to main content
twee kleuters aaien twee geitjes

Tijdens de schoolvakanties bieden we opvang aan maximum 50 kinderen. De kindjes zijn welkom van zodra ze naar school gaan (zomerklasje of eerste kleuterklas) tot en met de 3e kleuterklas (van 2,5 tot 6 jaar).

Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten volgens een weekthema. We spelen veel buiten op onze ruime binnenspeelplaats of op de speelplaats van de school. Af en toe gaan we naar een park in de buurt of plannen we een uitstap.

Opvang tijdens vakantiedagen

U wil graag uw kindje voor het eerst inschrijven in onze buitenschoolse opvang tijdens de vakantie?

Stuur dan een mailtje naar inschrijvingen.buitenschoolseopvang@sintlievenspoort.be. U krijgt daarna een inschrijvingsformulier doorgestuurd.

Per vakantie wordt er een inschrijvingsdatum vastgelegd. Na deze datum worden de plaatsen toegewezen. Alle kinderen zijn welkom. Er wordt echter wel rekening gehouden met volgende voorrangsregels:

  1. De kinderen die reeds opgevangen werden in ons kinderdagverblijf.
  2. De kinderen die broertjes of zusjes hebben/hadden in ons kinderdagverblijf.
  3. De kinderen van medewerkers van Sint-Lievenspoort
  4. De kinderen uit de buurt (straal van 1 km)
  5. De kinderen van de basisschool Het Klaverblad (De Mozaïek), de Sint-Bavobasisschool, Sint-Lievenscollege, Basisschool Crombeen, Nieuwenbosch te Gent en basisschool Santa Maria te Gentbrugge.

Bij inschrijvingen die ons ná de inschrijvingsdatum bereiken, wordt rekening gehouden met de ontvangstdatum en vervallen de voorrangsregels.

Als de uiterste inschrijvingsdatum verlopen is, krijgen alle ouders die een e-mailadres hebben een bevestiging van vastgelegde reservatiedagen. Ouders die geen e-mailadres hebben maar toch graag een bevestiging hebben van de gereserveerde dagen kunnen telefonisch contact opnemen met de groepsverantwoordelijke. Ouders krijgen voor de start van de vakantie praktische informatie toegestuurd per mail of per post. bv. het thema, wat meebrengen, weekplanning,…

Extra info kan steeds verkregen worden via het huishoudelijk reglement.