Skip to main content
Thuisbegeleiding

Globale Individuele Ondersteuning

kleuters wijzen naar tekening

Bekijk deze tekst in Vlaamse Gebarentaal.

GIO (Globale Individuele Ondersteuning) van vzw Sint-Lievenspoort heeft als doel dove/slechthorende kinderen en kinderen met STOS tot 7 jaar maximaal kansen te geven om deel te nemen aan de reguliere kinderopvang of aan de reguliere school.

GIO is praktische ondersteuning en begeleiding in de kinderopvang of in de school. Deze ondersteuning is vooral gericht naar overgangsmomenten, zoals de start in de kinderopvang, de start in de kleuterschool, een verandering van school, de overgang naar het eerste leerjaar…

Concrete hulpvragen kunnen zijn:

  • Hoe kunnen de kinderbegeleiders spelenderwijs de taal stimuleren?
  • Welk materiaal is bruikbaar om de taal te stimuleren?
  • Hoe kan de leerkracht (meer) visueel werken?
  • Wat is de beste plaats tijdens een klasgesprek?
  • Wat zijn gepaste hulpmiddelen en aanpassingen voor in de opvang en in de klas?
  • Hoe kunnen we de daglijn duiden en routines inoefenen?
  • Hoe kunnen we de omgeving aanpassen (bijv. opvang, klas, eetzaal, speelplaats)?
  • Kunnen we praktische ondersteuning krijgen, bijv. in de eetzaal, op de speelplaats, tijdens een uitstap, de turn- of zwemles, overgangsmomenten?

GIO is kortdurend en complementair aan ondersteuning door het Buitengewoon Onderwijs. 

GIO aanvragen