Skip to main content
Thuisbegeleiding

Begeleidingstraject

Vrouw met zwarte pull en vrouw met roze-wit geruite pull spelen gezelschapsspel met peuter.

Bij de start van je begeleiding krijg je een vaste thuisbegeleider toegewezen. Hij of zij bekijkt met jou je hulpvraag in detail en maakt een begeleidingsplan op voor 1 jaar. Na 1 jaar volgt er een evaluatie van de doelstellingen en de begeleiding. Dit vormt de basis voor het volgende ondersteuningsplan.

We willen je mening kennen over de begeleiding en de werking van onze dienst. Zo blijft de begeleiding goed afgestemd op je hulpvraag. De evaluatie gebeurt bij elke begeleiding, bij het opstellen van het ondersteuningsplan, bij de tevredenheidsenquête en bij het beëindigen van de begeleiding.

Zowel jijzelf als de begeleider kan het initiatief nemen om de begeleiding te beëindigen. Dit gebeurt altijd in onderling overleg. Je kan de begeleiding stopzetten bijvoorbeeld omdat je gebruik wenst te maken van een andere VAPH-dienst, omdat er geen ondersteuning meer nodig is, omdat je verhuist… We zoeken naar de beste manier om de begeleiding stop te zetten of je door te verwijzen naar een andere dienst.