Skip to main content
Schoolaanvullende opvang en verblijf

Dove en slechthorende kinderen

Kinderen die doof of slechthorend zijn van 2,5 tot 14 jaar.

We mikken vooral op schoolkinderen van Sint-Lievenspoort, omdat we geloven in de meerwaarde van een geïntegreerde samenwerking met de andere afdelingen op de campus.

Kinderen die structureel gebruik willen maken van schoolaanvullende opvang of verblijf van het MFC, vallen onder de Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Hiervoor dien je een jeugdhulpbeslissing te hebben van de Intersectorale Toegangspoort.

Kinderen die sporadisch gebruik willen maken van schoolaanvullende opvang van het MFC, kunnen bij ons terecht in het kader van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp of met een PAB.