Skip to main content
Schoolaanvullende opvang en verblijf

Behandeling en begeleiding

Behandeling

Een team van logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, audiologen, psychologen, orthopedagogen en een medisch team met een arts, kinderpsychiater en verpleegkundigen begeleiden je kind en gezin zo goed mogelijk.

Wanneer je kind voor het eerst naar het MFC komt, stelt dit team de ontwikkelingsdoelen per functie op voor je kind en legt die vast in een individueel handelingsplan (IHP). Alles wat we doen, is erop gericht de doelstellingen te halen. Met tussentijdse evaluaties sturen we bij waar nodig.

De kinderen krijgen individuele therapie (logopedie, ergotherapie, kinesitherapie, psychotherapie) tijdens de schooluren of tijdens de opvang.

Specifiek voor dove en slechthorende kinderen helpen onze audiologen bij de aankoop van een hoorapparaat, aanpassingen en verdere opvolging.

Het medisch team (een arts, kinderpsychiater en verpleegkundigen) begeleidt je kind op medisch vlak.

Voor al je vragen rond inschrijving en administratie kan je terecht bij de maatschappelijk werkers. Zij ondersteunen je bij het in orde brengen van alle nodige inschrijvingsdocumenten.

Indien je extra ondersteuning nodig hebt van externe diensten helpt de maatschappelijk werker je ook graag op weg.

Begeleiding

Onze doelgroepteams begeleiden ook de context van het kind. Dit zijn ambulante, digitale of (uitzonderlijk) mobiele psychosociale begeleidingen en trainingen. 

Bijvoorbeeld: je kind begeleiden bij een doktersbezoek, huisbezoeken door een maatschappelijk werker, implementaties van visualisaties in het gezin door een opvoeder, of hulp bij andere bepaalde vragen, enz.