Skip to main content
Vrouw met lang lichtbruin haar houdt hand tegen oor

Wie last heeft van tinnitus of oorsuizen hoort geluiden zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. De tinnitus kan heel wat vormen aannemen zoals ruisen, piepen, fluiten, brommen... Het geluid kan hoog of laag zijn, continu of afwisselend…

Deze problemen kunnen al dan niet gepaard gaan met gehoorverlies. 

Met deze klachten kan je terecht bij ons tinnitusteam. Het team bestaat uit verschillende disciplines en heeft meer dan 25 jaar ervaring.

De behandeling start altijd met een intakegesprek bij een neus-, keel-, oorarts of bij een tinnitusaudioloog. We schetsen je (gehoor)verhaal en nemen verschillende klinische en audiologische onderzoeken af. We bespreken wanneer de tinnitus ontstaan is, hoe je die ervaart en samen gaan we na of er omstandigheden zijn die een invloed hebben op de tinnitus of die de tinnitus in stand houden.

Eens we een duidelijk beeld hebben van je tinnitus stelt het tinnitusteam een behandeltraject op maat op. Het tinnitusteam bestaat uit audiologen, een kinesitherapeut, een psycholoog, een logopedist en een NKO-arts. De tinnitus is voor iedereen anders, dus is ook de behandeling voor iedereen anders. Welke therapeuten betrokken worden, hangt af van jouw specifieke situatie.

Wij hanteren onder meer de principes van Tinnitus Retraining Therapy (TRT). 

Deze behandeling is gebaseerd op twee belangrijke pijlers: 

  • Counseling (individueel en/of in groep): We leggen uit hoe het gehoor werkt, hoe de hersenen geluid verwerken en welke factoren je tinnitus beïnvloeden en in stand houden. Zo leer je tinnitus beter kennen. Je leert om de tinnitus naar de achtergrond te drukken zodat je minder tot geen last meer ondervindt.  
  • Geluidsverrijking: het doel van geluidsverrijking is je hersenen te helpen minder aandacht te besteden aan de tinnitus. Door een neutraal geluid te introduceren, willen we een nieuwe stilte creëren. Wat dat neutrale geluid is, is voor iedereen anders. Geluidsverrijking draagt bij tot het brengen van rust in je hoorsysteem en ondersteunt op die manier het gewenningsproces. In welke omstandigheden geluidsverrijking nodig is, verschilt van persoon tot persoon. Samen zoeken we de beste oplossing.

Daarnaast is in een aantal gevallen ook behandeling door andere therapeuten aangewezen. Gaat je tinnitus gepaard met andere klachten zoals angst, depressieve gevoelens, slecht slapen, concentratieproblemen... dan kan je een van onze psychologen raadplegen.

Heb je nood aan verdere ondersteuning om tot (fysieke en mentale) ontspanning te komen, kan de kinesitherapeut je helpen.

Heb je naast je tinnitus ook last van gehoorverlies, dan onderzoeken we of een hoorapparaat nuttig is voor jou.

Maak een afspraak.

Meer over tinnitus