Skip to main content

Aan de hand van een multidisciplinair onderzoek kan het multidisciplinair team een diagnose stellen of bevestigen en brengen we de sterktes en zwaktes in kaart. Daarbij houden we rekening met verschillende factoren zoals je persoonlijkheid of die van je kind en alle factoren uit je omgeving die van invloed zijn.

Dit onderzoek doen we niet alleen, maar samen met jou als volwaardig teamlid en eventueel andere partners.

De onderzoeken resulteren in een individueel behandelplan, dat we met jou bespreken in een adviesgesprek. Daarna starten we de multidisciplinaire therapie op.

Het multidisciplinair team kan bestaan uit een revalidatiearts (met als specialiteit kinderarts, kinderpsychiater of neus-keel-oorarts), een logopedist, een ergotherapeut, en kinesitherapeut, een audioloog, een psycholoog, een orthopedagoog, een psychologisch consulent en een maatschappelijk werker.

Wat onderzoeken de verschillende specialisten?

  • De revalidatiearts doet een medisch onderzoek en vraagt je naar je medische voorgeschiedenis. Soms doet de revalidatiearts ook een kinderpsychiatrisch onderzoek.
  • De psycholoog, psychologisch consulent of orthopedagoog onderzoekt de intelligentie, de aandacht en het geheugen. Dit doen we op basis van gestandaardiseerde testen, door vragenlijsten, gesprekken en observaties binnen en buiten de muren van het CAR (bijvoorbeeld in de klas). Zo brengen we in kaart brengen hoe je functioneert in verschillende situaties.
  • De logopedist onderzoekt je communicatieve vaardigheden, het mondmotorisch functioneren, de spraak en de taal. Dit kan gaan om mondelinge taalvaardigheden (begrijpen en praten), maar ook om geschreven taalvaardigheden (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling).
  • De audioloog test het gehoor en het spraakverstaan en eventueel de verwerking van het auditieve signaal in de hersenen.
  • De ergotherapeut onderzoekt de rekenvaardigheid, maar ook de psychomotoriek, de fijne motoriek (bijvoorbeeld hoe je omgaat met materialen, hoe je schrijft, knipt, handelt), de ruimte- en lichaamskennis, de waarneming…
  • De kinesist kijkt hoe je beweegt in de ruimte, de kracht van je spieren, de uithouding, je romp- en bekkenstabiliteit, hoe je beide lichaamshelften samenwerken…
  • De maatschappelijk werker zorgt voor de administratieve kant van de zaak, maar kan je ook ondersteunen met allerlei zorgen van sociale of financiële aard.