Skip to main content
Onderzoek & therapie

Individuele en groepstherapie

Vrouwelijke therapeute met lang blond haar en bril begeleidt jongen met grijze capuchontrui bij het schilderen van een knutselwerk

Het behandelteam stelt samen met jou en je omgeving een individueel handelingsplan op. Dit bevat een aantal doelstellingen waaraan we willen werken en de therapieën die nodig zijn om die te behalen. We gaan dit handelingsplan samen met jou en de context nauw betrokken in je leefwereld, regelmatig evalueren en bijsturen.

Therapie kan bestaan uit logopedie, ergotherapie, psychotherapie, audio-foniatrie, kinesitherapie. De therapeuten werken nauw met jou, met elkaar en met andere teamleden samen om de doelstellingen in het behandelplan te realiseren. Ook je omgeving wordt hierin betrokken. Resultaten moet je immers boeken in verschillende situaties: thuis, op school, in de club, op het werk… Om voortgang te boeken moet de therapie intensief zijn en mag het revalidatieprogramma zo min mogelijk onderbroken worden.

Therapie kan individueel en/of in groepsverband. Wij organiseren heel wat groepssessies rond sociale vaardigheidstraining, executieve functies, denktraining, ADHD-groepen, ontwikkelingsstimulerende groepjes voor kleuters, enzovoort.

We organiseren ook oudercursussen, informatieavonden...