Skip to main content
Pictogrammen geven dagindeling aan

Autisme bij kinderen kunnen we al vaststellen vanaf de peuterleeftijd. Door vroeg te starten met begeleiding en therapie, voorkomen we heel wat toekomstige problemen. Het revalidatieprogramma kan bestaan uit het trainen en stimuleren van sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalontwikkeling, motorische vaardigheden, sociaal-emotionele balans, activiteiten van het dagelijks leven, vrijetijdsbesteding.

Tijdens het onderzoek worden de sterktes en de zwaktes in kaart gebracht. Dankzij de juiste begeleiding, ondersteuning en therapie kunnen we de mogelijkheden van elk kind optimaal ontwikkelen om een eigen weg te vinden in de maatschappij. Die weg zal voor iedereen anders zijn.

In het CAR bieden we individuele logopedie, ergotherapie, kinesitherapie en psychotherapie aan. Er is ook een aanbod van groepstherapieën zoals psycho-educatie, sociale competentietraining, relaxatie of lichaamsbeleving, vrijetijdsbesteding, zelfredzaamheid…

Wij werken nauw samen met je omgeving; je gezin, de leerkracht, partner, het CLB, de voetbalcoach, de jeugdleider, de sportclub…

Meer over autisme