Skip to main content
Onderwijs

Kinderen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis BuBaO

Kinderen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis

De leerlingen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen zitten bij ons op school in aparte klassen.

Deze zeer gevarieerde groep kinderen wordt niet zomaar in klassen ingedeeld volgens hun leeftijd. We vormen kleine klasgroepen op basis van taalontwikkelings- en communicatieniveau, algemeen ontwikkelingsniveau, sociaal-emotionele ontwikkeling…

Binnen de groep is er ook nog differentiatie nodig. Dit is maatwerk.

We trachten elk kind tot een zo hoog mogelijk ontwikkelingsniveau te brengen, rekening houdend met de mogelijkheden. Daarvoor werken we samen in een multidisciplinair team, waarbij we ook ouders betrekken als actieve partner.

In al onze klassen werken we doorheen de verschillende ontwikkelingsgebieden aan taal. Naast de schoolse vaardigheden besteden we aandacht aan andere gebieden waaronder de sociale vaardigheden, zelfredzaamheid… Kenmerkend voor onze didactiek is het trager tempo en de veelvuldige herhaling. De verwerkingstijd voor audio-verbale info verloopt namelijk trager. We bieden taal aan via verschillende kanalen. Niet enkel het auditieve maar ook het visuele kanaal wordt daarbij aangesproken met als doel een maximale integratie van de aangeboden taal.

Maakt uw kind binnenkort de overstap van de lagere school naar het middelbaar? Bekijk hier alle info die we verzamelden omtrent deze grote stap voor onze kinderen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis en hun ouders.

Kinderen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis in klas