Skip to main content
Onderwijs

Kinderen met autisme BuBaO

Kinderen met autisme

Onze school biedt aangepast onderwijs aan kleuters en lagereschoolkinderen met autisme en een normale begaafdheid.

De kinderen krijgen een individueel gericht aanbod binnen kleine klasgroepen.

Bij de samenstelling van deze klassen staat het sociaal-emotioneel welbevinden voorop. Dit heeft als gevolg dat er zeer veel gedifferentieerd wordt. Elk kind krijgt een eigen leertraject, rekening houdend met de mogelijkheden.

Schoolse vaardigheden brengen we hoofdzakelijk individueel aan, of in kleine groepjes. Voor een aantal vakken passen we methodes (of delen van methodes) van het gewoon onderwijs toe, voor andere vakken hanteren we methodes die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen met een autisme.

Kinderen met beperktere leermogelijkheden krijgen een aangepast programma waarbij het accent nog meer ligt op het aanleren van functionele vaardigheden. Dit doen we door de leerstof zo concreet mogelijk te maken en te koppelen aan situaties in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld metend rekenen leren we aan bij een kooklesje.

In deze doelgroep leggen we een zeer groot accent op de sociaal-emotionele ontwikkeling, (zelf)redzaamheid, communicatie, werkhouding en vrijetijdsvaardigheden.

Om de groei- en leerkansen zoveel mogelijk te stimuleren creƫren we een duidelijke, gestructureerde en veilige omgeving. We zorgen voor voorspelbaarheid en verduidelijking, we bieden visuele ondersteuning op het niveau van het kind en we scheppen een rustig klimaat door het reduceren van prikkels.

Onze werking steunt op een multidisciplinaire teamwerking waarbij we de zorgvragen individueel benaderen. Elk teamlid werkt met het kind vanuit zijn eigen disciplinaire invalshoek en zorgt voor voldoende afstemming in het aanbod. Ouders zijn zeer belangrijke partners binnen deze teamwerking.

oorkap naast schrijfschema