Skip to main content
Onderwijs

Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs

Onze school is een vrije basisschool voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 7 en type 9.

We bieden kleuter- en lager onderwijs voor kinderen die doof of slechthorend zijn, kinderen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis of kinderen met autisme.

Binnen de school en binnen elk type is er

  • een afdeling voor buitengewoon kleuteronderwijs
  • een afdeling voor buitengewoon lager onderwijs

De school heeft een ondersteuningsteam type 7 en maakt deel uit van het ondersteuningsnetwerk diverGENT.

Onze school zet zich elke dag in om kwaliteitsvol onderwijs te bieden.  Om dit engagement waar te maken, hebben we de volle steun van de ouders nodig.  Daarom maken we via het schoolreglement wederzijdse afspraken.  Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Hier kan u de schoolreglementen nalezen:

Schoolreglement 2022-2023

Schoolreglement op maat van de kinderen 2022-2023

Schoolreglement busvervoer 2022-2023