Skip to main content

Onze Visie

De werking van het kinderdagverblijf vertrekt vanuit een gedragen visie met inclusie als uitgangspunt. Het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen is hierbij heel belangrijk. Daarom wordt er talentgericht gewerkt met de medewerkers en naar de kinderen. We streven ook enkele kernwaarden na. Zo staan respect en continuïteit naar kinderen, ouders en externen centraal.

De ontwikkeling van elk kind wordt gestimuleerd, rekening houdend met het ritme van het kind. We bieden vaste structuur en voldoende bewegingsruimte, zowel binnen als buiten, in een veilige omgeving.
In het kinderdagverblijf worden ouders gezien als eerste partners in de opvoeding van hun kind, daarbij is open communicatie en dialoog essentieel, naast betrokkenheid en participatie van de gezinnen.