Skip to main content

Inclusieve opvang

We kiezen bewust voor een inclusieve werking. Dat betekent dat er in onze buitenschoolse opvang zowel kinderen mét als zonder specifieke zorgbehoefte opgevangen worden. Specifiek hebben we een bijzondere expertise wanneer het gaat over kinderen die doof of slechthorend zijn, een  spraakstoornis hebben. Kinderen met onderliggende diagnose ASS kunnen ook bij ons terecht.