Skip to main content

Hoe aanmelden?

De dienstverlening vanuit het MFC kan niet van vandaag op morgen starten omdat deze hulp niet onmiddellijk toegankelijk is. Het aanbod vanuit het MFC is niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH). Alle hulpvragen moeten aangevraagd worden via de Intersectorale Toegangspoort met een specifiek verslag. Bij een positieve jeugdhulpbeslissing van de intersectorale Toegangspoort, ontvangt het MFC de aanmelding. Als er een vrije plaats is, kan de zorg opgestart worden.

We mikken vooral op schoolkinderen van Sint-Lievenspoort, omdat we geloven in de meerwaarde van een geïntegreerde samenwerking met de andere afdelingen op de campus.

Kinderen die sporadisch gebruik willen maken van schoolaanvullende opvang van het MFC, kunnen bij ons terecht in het kader van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp of met een PAB.

Wil je je aanmelden voor MFC Sint-Lievenspoort, neem dan contact op met Ann Goossens, zorgco├Ârdinator of met een van onze maatschappelijk werkers:

  • Irene Piens (doelgroep dove en slechthorende kinderen)
  • Katrien Vanhout / Sammes Goes (doelgroep kinderen met een spraak en taal(ontwikkelings)stoornis)
  • Alissa De Smet (doelgroep kinderen met autisme)