Skip to main content
Afdelingen

Multifunctioneel Centrum - Thuisbegeleiding (MFC-TB)

Lagereschoolkinderen in een kring met begeleider

Het Multifunctioneel Centrum (MFC) is een orthopedagogisch en therapeutisch centrum voor kinderen van 1 tot 14 jaar die hier op school zitten.

De werking van het MFC is opgebouwd rond 3 doelgroepteams gespecialiseerd in doof en slechthorend, STOS en autisme en een overkoepelend team voor nacht- en weekendwerking. Ondersteunende teams staan in voor extra zorg en ondersteuning.

Kinderen en hun context kunnen in het MFC terecht voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp en rechtstreeks toegankelijke hulp.

De thuisbegeleidingsdienst (TB) Sint-Lievenspoort verstrekt opvoedingsbijstand, opvoedingsondersteuning en psychosociale ondersteuning aan gezinnen met een doof of slechthorend gezinslid, of met een kind of jongere met een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis, of een kind met autisme (mits strikte voorwaarden) al dan niet met een bijkomende beperking.

Je krijgt een vaste thuisbegeleider toegewezen die samen met jou je hulpvraag in detail bekijkt en begeleidingsplan opmaakt.

Het MFC en de thuisbegeleidingsdienst zijn erkend en gesubsidieerd door het VAPH.

Directeur: Vincent Vandenbussche

Dagelijks bestuurder: Karen De Waele

Het MFC-TB contacteren

Schoolaanvullende opvang en verblijf Thuisbegeleiding Onderzoek & therapie