Skip to main content
Afdelingen

Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO)

leerkracht voor klas met digitaal bord

Het Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO) Sint-Lievenspoort is een vrije basisschool voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 7 en type 9.

We bieden onderwijs voor kinderen die slechthorend of doof zijn, kinderen met een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis en kinderen met een autismespectrumstoornis

Binnen de school en binnen elk type is er

- een afdeling voor buitengewoon kleuteronderwijs

- een afdeling voor buitengewoon lager onderwijs

De school heeft een ondersteuningsteam type 7 en maakt deel uit van het ondersteuningsnetwerk diverGENT.

Het BuBaO Sint-Lievenspoort is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

Directeur: Bie Ranschaert

Dagelijks bestuurder: Karen De Waele

BuBaO contacteren

BuBaO