Skip to main content
News overview page
Nieuws, tips & achtergrond
Publicatiedatum
09.11.2023

Extra plaatsen in ons vernieuwd kinderdagverblijf Klein & Wijs

Vandaag, vrijdag 10 november, werd het gloednieuwe gebouw voor onze kinderopvang Klein & Wijs en het Centrum voor Ambulante Revalidatie feestelijk ingehuldigd.

De plechtigheid werd bijgewoond door de schepen van onderwijs, opvoeding, gezinsbeleid en outreachend werk, Evita Willaert. Dankzij deze nieuwbouw komen er meer dan 20 extra opvangplaatsen bij in de kinderopvang.

Antwoord op een groeiende vraag

De vernieuwing van zowel de kinderopvang als het revalidatiecentrum was een noodzakelijke stap. Door de groeiende vraag naar opvangplaatsen en aangepaste zorg ontstond er in de loop der jaren nood aan meer ruimte. Daarom werden in het verleden verschillende panden in de buurt aangekocht, wat resulteerde in een ingewikkeld netwerk van gangen en lokalen die niet meer voldeden aan de geldende normen.

Klein & Wijs viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum en was de eerste inclusieve kinderopvang in België, wat betekent dat ook kinderen met een beperking welkom zijn en optimaal ondersteund worden. Het kinderdagverblijf werkt hiervoor nauw samen met het Centrum voor Ambulante Revalidatie. Dankzij de nieuwbouw kreeg de kinderopvang de mogelijkheid om 21 extra opvangplaatsen te creëren, waardoor ze nu een totaal van 108 vergunde opvangplaatsen hebben. “Als stad zijn we zeer blij met deze extra opvangplaatsen. Een deel ervan subsidiëren we zelf met onze prefinanciering voor de kinderopvang. Daarmee zorgen we voor budget, in afwachting van overname door de Vlaamse Overheid. We zijn de prefinanciering in 2017 opgestart en herhalen deze maatregel ook deze legislatuur”, aldus Evita Willaert.

Karen De Waele, algemeen directeur, schepen Evita Willaert, Tine Goethals, directeur kinderdagverblijf, Annemie Patyn, directeur CAR

Een lang traject

Het bouwtraject begon in 2015 met het indienen van een subsidiedossier. De bouwwerkzaamheden, bestaande uit 2 fasen, gingen van start op 2 maart 2020. De eerste fase werd afgerond in december 2021, de tweede fase deze zomer.

“We zijn trots op het resultaat dat een echte meerwaarde betekent voor ouders, cliënten en medewerkers. Het is niet toevallig dat we gekozen hebben voor Nucleus, het glaskunstwerk in de passerelle. Het staat symbool voor de verbinding tussen de twee gebouwen en de samenwerking tussen beide afdelingen”, zegt Karen De Waele, algemeen directeur van vzw Sint-Lievenspoort.

We zijn trots op het resultaat dat een echte meerwaarde betekent voor ouders, cliënten en medewerkers

Karen De Waele, algemeen directeur

Samen sterker voor de toekomst

Vzw Sint-Lievenspoort heeft 4 afdelingen: de school voor buitengewoon basisonderwijs type 7 en 9, het multifunctioneel centrum met thuisbegeleidingsdienst, het Centrum voor Ambulante Revalidatie en de kinderopvang. Ze werken nauw samen om vanuit een multidisciplinaire aanpak een compleet zorgpakket op maat te bieden voor kinderen die doof of slechthorend zijn, een spraak- of taalontwikkelingsstoornis of autisme hebben.

De nauwe samenwerking tussen Klein & Wijs en het Centrum voor Ambulante Revalidatie maakt vroegtijdige detectie en behandeling van deze problematieken mogelijk.

In het Centrum voor Ambulante Revalidatie onderzoeken en behandelen de multidisciplinaire teams baby’s, peuters, kleuters, lagereschoolkinderen, adolescenten en volwassenen met diverse complexe problematieken. De audiologische dienst is een referentiecentrum voor vroegtijdige revalidatie van baby’s met gehoorverlies en beschikt over een breed gamma aan kwaliteitsvolle hoorapparaten en andere hulpmiddelen. Het revalidatiecentrum heeft bovendien al 25 jaar een gespecialiseerde tinnitusdienst en men biedt er ook evenwichtstherapie.

Onze nieuwe voorgevel