Skip to main content
News overview page
Nieuws, tips & achtergrond
Publicatiedatum
17.02.2023

Anke

Kinderbegeleider

Kinderbegeleider met gekleurde blokken en voorleesboek

De inclusieve werking is wat mij het meeste boeit.

Anke

Ik ben begeleider in de buitenschoolse kinderopvang waar ik schoolkinderen opvang ’s ochtends, over de middag en tijdens de vakanties. Daarnaast werk ik in de verticale leefgroep in het kinderdagverblijf.

De inclusieve werking is wat mij het meeste boeit. We vangen kinderen op die doof- of slechthorend zijn, spraak- en taalontwikkelingsstoornissen hebben en kinderen zonder specifieke zorg. Het is boeiend om te zien hoeveel kinderen van elkaar leren.

Het is soms een uitdaging om in gebarentaal te communiceren, maar al doende leer je. Ik hoef ook niet in alles een specialist te zijn. Ik leer van mijn collega’s en zo kunnen we als team heel wat aan. We zijn een toffe, open en warme bende, en de dankbaarheid van ouders geeft extra motivatie en voldoening.